Oblicz granicę ciągu o wyrazie ogólnym a_n jeśli: s: Oblicz granicę ciągu o wyrazie ogólnym an jeśli: a) an= n3−1 n+6 b) an= (9n3+7+2n+3n+1)/(nn+5n+6n+3) c) an= 3n2+n+5 / 5n4+3n3−n+1 d) an= (n2+1 + n2+7) / (4n2+3+4n2+5)
13 kwi 20:55
janek191:
  n3 − 1 n − 1n2 
a) an =

=

  n + 6 1 + 6n 
lim an = + n→
13 kwi 21:00
piotr: b) =3 c) =0
13 kwi 21:11
Leszek: d) wylacz n z kazdego pierwiastka i otrzymasz
1 + 1/n2 + 1+7/n2 

{ 4 +3/n2 + 4+ 5/n2} 
13 kwi 21:19