. arti: dany jest trojkat ABC taki, ze IACI=2IABI Miara kata ACB jest o 30 mniejsza od miary kata ABC. Oblicz tangens kata ACB
13 kwi 18:55
13 kwi 19:05