. arti: Ze zbioru (1, 2,3,...100) losujemy ze zwracaniem dwie liczby. oblicz prawdopodobienstwo zdarzenia A: iloczyn wylosowanych liczb jest podzielny przez 3
13 kwi 18:42
Eta: W zbiorze Ω są 33 liczby podzielne przez 3 i 67 liczb które nie są podzielne przez 3 |Ω|=100*100 A'−− iloczyn dwu wylosowanych liczb nie jest podzielny przez 3 |A'|=67*67 P(A)=1−P(A')=.................
13 kwi 19:00