Dany jest nieskończony ciąg geometryczny o wyrazach różnych od zera Mati: Dany jest nieskończony ciąg geometryczny o wyrazach różnych od zera, którego suma wszystkich wyrazów jest dziewięciokrotnie większa od sumy jego wyrazów o numerach parzystych. Oblicz iloraz tego ciągu. Zakoduj kolejno pierwsze trzy cyfry po przecinku otrzymanego wyniku.
13 kwi 18:37
Eta:
a aq 

=9*

⇒ ............. q=1/8
1−q 1−q2 
|1|2|5|
13 kwi 19:50
Mati: Wyjaśnisz te obliczenia bo niezbyt rozumiem?
14 kwi 07:44
Eta: Suma wszystkich wyrazów nieskończonego ciągu zbieżnego
 a 
a+aq+aq2+aq3+..... |q|<1 to S=

 1−q 
aq+aq3+aq5+..... suma wyrazów o numerach parzystych |q2|<1
 aq 
to S1=

 1−q2 
 a aq 
to

=9*

 1−q 1−q2 
14 kwi 13:16
Mati: Ok. Co z tą ostatnią linijką, coś podstawiałaś za "a" że ci wyszło "q" ?
14 kwi 13:53
Eta: Z treści zadania a≠0 możesz równanie podzielić przez a i 1−q2=(1−q)(1+q) potrafisz rozwiązać takie równanie ? q=.....
14 kwi 13:58