Reszta z dzielenia wielomianu f(x)=x^3+bx^2-2x+c przez dwumian x-1 jest równa 2. Highway137: Reszta z dzielenia wielomianu f(x)=x3+bx2−2x+c przez dwumian x−1 jest równa 2. Współczynnik kierunkowy stycznej do wykresu wielomianu f(x) w punkcie o odciętej 1 jest równy −6. Wyznacz wartości współczynników b i c.
13 kwi 10:46
Jerzy: 1) W(1) = 2 2) f'(1) = − 6
13 kwi 10:53
Highway137: Jerzy nie wiem za bardzo co dalej
13 kwi 11:11
Jerzy: 1) Podstaw z x jedynkę. 2) Policz pochodną i oblicz jej wartośc dla x = 1 otrzymasz układ dwóch równań o niewiadomych b i c
13 kwi 11:13
Highway137: Pochodna będzie wyglądała tak: f'(x)=3x2+2x−2 ?
14 kwi 07:40
Highway137: ?
14 kwi 16:16
janek191: f '(x) = 3 x2 + 2b x − 2
14 kwi 16:24