a czikita: Rzucamy sześcienną kostką do gry tak długo, aż otrzymamy co najmniej dwie nieparzyste liczby oczek, albo 10 parzystych liczb oczek. Oblicz prawdopodobieństwo, że w przeprowadzonym doświadczeniu otrzymaliśmy liczbę oczek równą 5, przy założeniu, że otrzymaliśmy tylko jedną nieparzystą liczbę oczek.
12 kwi 18:05
wredulus_pospolitus: pod rząd czy w sumie
12 kwi 18:40
wredulus_pospolitus: P(A|B) = 0
12 kwi 18:43
wredulus_pospolitus: 'otrzymaliśmy liczbę oczek równą 5' <−−− oznacza że tyle w sumie wyrzuciliśmy oczek? (wtedy odpowiedź 18:43 ) czy że wypadła raz kostka na 5 oczkach? wtedy: Skoro otrzymaliśmy tylko jedną nieparzystą liczbę oczek, to znaczy że dokonaliśmy 11 rzutów kostką, ostatni rzut to 'rzut parzysty' a jeden z rzutów 1−10 to 'rzut nieparzysty' |Ω| = 10*3* 310 |A| = 10*1* 310
 1 
P(A) =

 3 
12 kwi 18:44
czikita: dzięki za odp, ale skąd tam się wzięły dokładnie te liczby moglbys objasnic? np ta dziesiątka?
12 kwi 23:48
czikita: Ja początkowo zapisałem to tak, że będzie to prawdop. warunkowe A wsp. B będzie to 10 liczb parzystych i jedna piątka, a takich kombinacji mamy 310 <−− tyle kombinacji rzutów których wynikiem są parzyste liczby oczek, no i jedna piątka na *1 sposób B zaś będzie to 10 liczb parzystych i jakakolwiek nieparzysta, wtedy mamy 310 <−− tyle kombiacji parzystych, * 3 <−− tyle kombinacji nieparzystych Czyli |B|=311
 310 
P(A|B) =

?
 311 =U{1}[3 
12 kwi 23:52
czikita:
 310 1 
P(A|B)=

=

 311 3 
12 kwi 23:53
czikita: hm?
13 kwi 11:25
wredulus_pospolitus: czikita −−− ów 10* odnosi się do 'umieszczenia tej nieparzystej '5' wśród pierwszych dziesięciu rzutów'
13 kwi 11:31