Oblicz zysk Garbaty: Zysk firmy RADIS w zależności od wielkości sprzedaży x, wyraża się wzorem Z(x)= n*ln(x/k), określonym wyłąćznie dla x ε (k, e2k), gdzie e jest podstawą logarytmu naturalnego (w wynikach proszę pozostawić tę liczbę w postaci jej symbolu, o ile tam się pojawi). Wyznacz wielkość produkcji xa , dla której zysk średni S(x)=Z(x)/x jest maksymalny i podaj te jego maksymalną wartość. Wyznacz wielkość produkcji xb dla któej zysk średni jest równy zyskowi krańcowemu. Zrób schematycfzny wykres zależności zysku od wielkość produkcji i wykorzystaj go do graficznej ilustracji rozwiązania pozostałych podpunktów zadania. Objaśnij tą ilustrację.
12 kwi 16:45