Dziedzina i warunki Wiktor: Wyznacz dziedzinę (lub przynajmniej wypisz warunki, które muszą być spełnione żeby dana funkcja była określona) i oblicz pochodną następujących funkcji: g(x) = 3xn+exp(−kr) h(x)= sin(logk(xn))
12 kwi 16:40
wredulus_pospolitus: rozumiem, że n,k,r to jakieś stałe, wtedy: g(x) −> D=R h(x) −> logk{xn} ∊ <−1;1> −> xn ∊ <−k ; k>
12 kwi 16:51
wredulus_pospolitus:
 1 
... wróć ... xn ∊ <

; k> o ile k spełnia warunki jakie zadane są dla podstawy
 k 
logarytmu
12 kwi 16:52