. Pomocy :((:
 5 sinα 
Wiadomo że α+β=270° oraz sinα−sinβ=

. Oblicz wartość wyrażenia

−tg−1α
 7 sinβ 
12 kwi 13:52
Pomocy :((:
12 kwi 15:22
ICSP: x + y = 270o ⇒ siny = sin(270 − x) = −cosx
 5 25 
sinx − siny = sinx + cosx =

⇒ sin2x =

− 1
 7 49 
 sinx cosx sinx cosx 2 
W =


= − (

+

) = −

 siny sinx cosx sinx sin2x 
12 kwi 15:33