Pomocy marta1: Oblicz odległość punkty K=(24,1) od środka odcinka o końcach A=(26,18),B=(4,2)
12 kwi 06:18
Bleee: 1) wyznaczamy współrzędne środka odcinka AB (wiesz w jaki sposób?) 2) wyznaczamy odległość pomiędzy dwoma punktami, wyznaczonym środkiem i punktem K (wiesz w jaki sposób?)
12 kwi 08:13
6latek: rysunek Ogolnie sytuacja wyglada tak 1) wyznacz srodek odcinka AB (wsolrzedne punktu S ) wzor na srodek odcinka 2) Wyznacz odleglosc punku K od punktu S (wzor na odleglosc dwoch punktow ) masz go pewnie w zeszycie
12 kwi 08:15
6latek: Dzien dobry Blee emotka
12 kwi 08:16
wredulus_pospolitus: Dobry
12 kwi 08:37