Pomocy marta1: Punkt A=(−8,13) jest wierzcholkiem kwadratu ABCD którego przekatne przecinają sie w punkcie S=(−4,19) punkty K i L = (−5,24) są odpowiednio środkami odcinków AD i CD . Oblicz współrzędne punktu K
12 kwi 06:16
6latek: rysunekDo tego zadania potrzebny jest ci tylko wzor na srodek odcinka A ten wzor znasz Majac punkt A i S obliczysz wspolrzedne punktu C Majac wspolrzedne punktu C iL obliczysz wspolrzedne punktu D Majac wspolrzedne punktu A i D obliczysz wspolrzedne punktu K I po zadaniu emotka
12 kwi 08:10
Eta: rysunek → → KL=AS ⇒ [−5−x,24−y]= [4,6]⇒ ...... x=−9, y=18 K(−9,18) ========== i po ptokach
12 kwi 11:42
Eta: rysunek lub → → AK=SL ⇒ [x+8,y−13]=[−1,5] ⇒ .... x= −9 i y=18 K(−9,18) ========
12 kwi 11:52