równoległobok miki: Niech ABCD będzie równoległobokiem z BC = 5, i M jest punktem na boku CD takim, że MC: MD = 4: 3. Załóżmy, że BM, AM są prostopadłe do AC, BD odpowiednio. Oblicz pole ABCD.
9 kwi 08:42
miki: Jak to rozwiązać? Nikt nie potrafi?
12 kwi 19:46