Nierówność XYZ: Rozwiąż nieróność 2≤log2logx0,5
14 mar 19:21
PW: log24 ≤ log2(logx0,5) 4 ≤ logx0,5 logxx4 ≤ logx0,5 W zależności od x oznacza to − dla x>1 x4 ≤0,5 (nieprawda) lub − dla x∊(0, 1) x4 ≥ 0,5
 1 
x4 ≥ (

)4
 42 
 1 
x ≥

i x < 1
 42 
14 mar 21:17
Olek: Przepraszam, czy mógłby mi Pan Pw pomóc w rozwiązaniu zadania?
14 mar 21:21