skala jednokładność, pole figury gggmatmix: Oblicz pole figury F', która jest obrazem figury F w jednokładności o środku O(0,0) o skali k. F={x,y) R2 : x2 + y2 −16 ≤ 0 i x≤|y| } k=−3 Odpowiedź 108π. Cały czas wychodzi mi 36π. Policzyłam pole wycinka koła dla części wspólnej równań i wyszło mi 4π. Skala −3, więc wynik pomnożyłam razy k2. Wychodzi źle. Ktoś ma pomysł?
14 mar 19:02
wredulus_pospolitus: Bo nie ta część wycinka koła została obliczona emotka Prawidłowe pole figury F to (16−4)π = 12π
14 mar 19:08
wredulus_pospolitus: rysunek i F to jest wszystko NA LEWO od niebieskich pół prostych
14 mar 19:09
gggmatmix: Dlaczego 12π? Z jakiego wzoru policzyłeś?
14 mar 19:18
gggmatmix: jesli rozbije x≤|y| to otrzymam: x≤y i x≥−y ale wtedy to nie zadaziała i nie wiem czemu
14 mar 19:26