trygonometria Yogi: Niech x, y, z>0 takie że xy = 1 + z(x + y). Znaleźć maksymalna wartość wyrażenia
2xy(1+xy) z 

+

.
(1+x2)(1+y2) 1+z2 
To jest zadanie z działu trygonometria.
14 mar 19:01