liczby Geek: Tworzymy liczbę naturalną abcd, gdzie a,b,c,d cyfry różne od zera. Znajdz wszystki liczby czterocyfrowe abcd takie ze ab, bc oraz cd są podzielne przez 3.
14 mar 18:53
Adamm: jest ich około 80, więc nie warto raczej próbować
14 mar 18:59
wredulus_pospolitus: 1) b podzielne przez 3 i c podzielne przez 3 (a i d NIE SĄ podzielne przez 3) 2) a podzielne przez 3 i c podzielne przez 3 (b i d nie są podzielne przez 3) 3) b podzielne przez 3 i d podzielne przez 3 (a i c nie są podzielne przez 3) 4) trzy dowolne z nich są podzielne przez 3 (a czwarta nie jest) 5) wszystkie cztery są podzielne przez 3 Wyliczasz każdą opcję i dodajesz wyniki
14 mar 19:04
Pytający: Jeśli "abcd", "ab", "bc", "cd" oznaczają liczby powstałe po sklejeniu (konkatenacji) danych cyfr, a nie wyniki takowych iloczynów (na co wskazuje treść, inaczej przecież abcd nie byłoby liczbą czterocyfrową), to takich liczb jest 9*3*3*3=243. 9 // dowolne a 3 // a+b musi być podzielne przez 3, więc b można wybrać na 3 sposoby (bo: a∊{1,4,7} ⇒ b∊{2,5,8}, a∊{2,5,8} ⇒ b∊{1,4,7}, a∊{3,6,9} ⇒ b∊{3,6,9}) 3 // b+c musi być podzielne przez 3, jw. 3 // c+d musi być podzielne przez 3, jw. // ponadto dla tak wybranych cyfr a+b+c+d jest podzielne przez 3, bo a+b jest podzielne przez 3 i c+d jest podzielne przez 3
14 mar 20:47
14 mar 20:52
Adamm: @Pytajacy, też tak wyliczyłem, chociaż z jakiegoś powodu 9*3*3*3 to u mnie 81
14 mar 21:08