Proszę o pomoc :))) xxx1212: W trójkąt ABC wpisano koło, które jest styczne do boków AC i BC odpowiednio w punktach D i E. Wiedząc, że |AD|=|EB|=7cm oraz |DE|=10,08 cm. a) wykaz że trójkąt ABC jest równoramienny b) Oblicz polę tego trójkata
14 mar 18:49
wredulus_pospolitus: rysunek 1) ΔDES jest równoramienny, więc ΔADS i ΔBES są przystające (cecha BKB) 2) więc ΔABS jest równoramienny 3) więc ∡DAS = ∡EBS oraz ∡SAB = ∡SBA ... więc ∡CAB = ∡ABC czyli ΔABC jest równoramienny (przy okazji wiemy, że DE || AB) Obliczenie pola pozostawiam Tobie
14 mar 18:56
xxx1212: Dziękuję <3
14 mar 19:22