liczby ulk: Na ile sposobów można wybrać cztery liczby ze zbioru {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}, aby nie było wsród nich dwóch liczb o różnicy 1?
14 mar 18:28
Pytający: Liczba rozwiązań całkowitych nieujemnych równania: x1+1+(x2+1)+1+(x3+1)+1+(x4+1)+1+x5=10 x1 // ile jest liczb przed pierwszą wybraną 1 // pierwsza wybrana liczba (x2+1) // ile jest liczb między pierwszą i drugą wybraną liczbą 1 // druga wybrana liczba (x3+1) // ile jest liczb między drugą i trzecią wybraną liczbą 1 // trzecia wybrana liczba (x4+1) // ile jest liczb między trzecią i czwartą wybraną liczbą 1 // czwarta wybrana liczba x5 // ile jest liczb po ostatniej wybranej Po uproszczeniu: x1+x2+x3+x4+x5=3 A takich rozwiązań jest:
nawias
(10−(4+(4−1)))+((4+1)−1)
nawias
nawias
((4+1)−1)
nawias
 
nawias
3+5−1
nawias
nawias
5−1
nawias
 
nawias
7
nawias
nawias
4
nawias
 
=
=
=35
   
https://ideone.com/M2vkzc
14 mar 21:06