odległość między wierzchołkami parabol Dwite: odległość między wierzchołkami parabol y = x2 – 4x + 3 i y = –x2 – 2x + 2 jest równa:
13 mar 23:12
wredulus_pospolitus: 1) wyznaczamy współrzędne wierzchołków 2) wyznaczamy długość odcinka |AB| gdzie A,B to wierzchołki tych parabol KOOONIEC
13 mar 23:15
Dwite: Oki, mam wszystko
13 mar 23:20