liczby 999: Niech a,b,c,d całkowite takiez ze
 1 1 1 1 
abcd(

+

+

+

)=(a+b+c+d)2
 a2 b2 c2 d2 
Wykaż że a2+b2+c2+d2 że jest liczbą złożoną.
13 mar 21:23