Funkcje: symetria środkowa względem punktu (0,0) zosia: jak się zabrać za takie zadanie? Naszkicuj wykres funkcji f, jeśli: (to są przykłady, które muszę zrobić) f(x)= −−x+2 f(x)= −(|−x|+1) f(x)= −sign (−x+3)
13 mar 19:56
Mila: rysunek f(x)=−−x+2 1) y=x 2) Symetria względem OY ⇒y=−x 3) Przesuniecie o wektor [2,0]⇒y=−x+2 4) symetria względem OX⇒y=−−x+2
13 mar 20:08
xyz: odbicie lustrzane wzgledem punktu (0,0)
13 mar 20:09
xyz: a, nie na temat (chodzilo o samo narysowanie...) mozna usunac
13 mar 20:10
Mila: rysunek f(x)= −(|−x|+1)=−(|x|+1) 1) y=|x| 2) Przesunięcie o wektor [0,1]⇒y=|x|+1 3) Symetria względem OX⇒y=−(|x|+1)
13 mar 20:13
Mila: rysunek 3) sign(−x+3)=1 dla −x+3>0⇔x<3 sign (−x+3)=0 dla x=3 sign(−x+3)=−1 dla x>3 g(x)=sign(−x+3) Teraz narysuj wykres f(x)
13 mar 20:21