trójkat fix: W trójkącie ABC, punkty E,F leżą odpowiednio na BC,AC tak że AB=AF=CE oraz BE=CF. Wyznacz x jeśli ∡ ACB=2x oraz ∡AEF=x.
13 mar 19:48