Prawdopodobieństwo xyz: Oblicz prawdopodobienstwo że losowo wybrany punkt kwadratu o boku 1 będzie znajdował się w odległości większej od 0,5 i mniejszej od 1 od lewego dolnego wierzchołka kwadratu Proszę o pomocemotka
13 mar 19:31
Bleee: Narysuj dwie ćwiartki okręgu o środku w lwenym dolnym wierzchołku i o promieniach 0.5 i 1... Oblicz pole pomiędzy tymi lukami
13 mar 19:38
Bleee: Prawdopodobieństwem będzie obliczone pole podzielone przez pole kwadratu.
13 mar 19:39
xyz: rysunekTak?
13 mar 19:46
Pytający: Prawie tak (w sensie rysunek niezbyt dokładny, ale ideę raczej dobrą załapałeś).
13 mar 20:31