Zadanie z fizy, ale tamto forum jest dead Joasia13: Punkt materialny porusza się w płaszczyźnie (x, y), przy czym jego ruch jest opisany równaniem: x = bt; y = ct−dt2 , gdzie b = 50 cm/s, c = 200 cm/s, d = 25 cm/s2. Znaleźć po upływie czasu t = 3 s prędkość i przyśpieszenie punktu, kąt między wektorem prędkości v i wektorem przyśpieszenia a Wyznaczyłam: V(t)= b2+(c−2dt)2 a = 2d I mam problem jak ustalić kąt pomiędzy ich wektorami, szukałem na internecie przykładowych zadań, żeby zrobić analogicznie i nie znalazłem, więc proszę o pomoc lub podesłanie podobnego zadania, z góry dziękuję
13 mar 19:16
Joasia13: Tarcza o promieniu R obraca się ze stałym przyspieszeniem kątowym ξ W chwili t = 0 s tarcza pozostaje w spoczynku. Znaleźć dla punktów leżących na obwodzie tarczy: a) prędkość liniową i kątową, b) przyspieszenie styczne, normalne i całkowite c) kąt między wektorami prędkości i przyspieszenia Tak samo pkt c) z tego zadania, jak jest mowa o wektorze przyśpieszenia, to mam wziąć wektor przyspieszenia całkowitego? I jak go wyliczyć jak mam wartość przyspieszenia całkowitego? <nowa w świecie fizyki>
13 mar 19:20
Asia: bump
13 mar 20:30