Wyznacz współczynniki b i c. lisekheh: Dana jest funkcja kwadratowa f(x)=2x2+bx+c. Miejscami zerowymi tej funkcji są liczby: x1=3, x2=−1. Wyznacz współczynniki b i c.
13 mar 18:23
Ateusz: f(3)=0 f(−1)=0 i rozwiaz ten uklad dwoch rownan
13 mar 18:26
Ateusz: drugi sposob : f(x)=a(x−x1)(x−x2) podstawiasz : f(x)=2(x−3)(x+1) wymnazasz dwa nawiasy, porzadkujesz i odczytujesz wspolczynniki
13 mar 18:27
lisekheh: z tego pierwszego b wychodzi mi −3 a z tego drugiego −4
13 mar 19:03
wredulus_pospolitus: to źle robisz 'w tym pierwszym'
13 mar 19:05
wredulus_pospolitus: 0 = 18 + 3b + c 0 = 2 −b + c więc (równianie (1) − równanie (2)): 0 = 16 + 4b −> b = −4
13 mar 19:07
Eta: Z postaci iloczynowej f(x)=2(x−3)(x+1) = 2x2−4x−6 a=2 , b= −4, c= −6 =================
13 mar 19:42