funkcja Ateusz: Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których zbiór rozwiązań nierówności
 1 
|

−5| ≥ m
 3x−2 
jest przedziałem postaci (−, a> Wiem jak będzie wyglądać funkcja, jestem w stanie poprawnie naszkicować jej wykres, ale co z tym przedziałem? Co to jest to a? Jakaś niewiadoma czy współczynnik przed x czy co?
13 mar 18:07
wredulus_pospolitus: parametr m będzie uzależniony od a emotka będziemy mieli: fmin(x) = f(a) = m
13 mar 18:32
Mila: rysunek
 1 
f(x)=|

−5|
 3x−2 
 1 
f(0)=|

−5|=4
 3−2 
 1 
|

−5|≥4 dla x∊(−,0>
 3x−2 
13 mar 18:56
iteRacj@: Milu czy rozwiązaniem nierówności z 18:56 nie powinno być x∊(−,0>U<2,) ? A zbiór rozwiązań wyjściowej nierówności będzie przedziałem postaci (−, a> dla wartości parametru m≥5 ?
13 mar 22:38
Mila: Tak masz rację. Trzeba wyżej przesunąć prostą. Coś mi się ubzdurało, że nie f(x) nie przyjmuje wartości 5. Napisz całe rozwiązanie. Pozdrawiamemotka
14 mar 17:14
Ateusz: eh nadal nie czaje co to jest to a?
17 mar 12:52
Mila: rysunek Pofatygowałeś się , aby przeczytać, to co napisała Iteracja ?
 1 
f(x)=|

−5|
 3x−2 
Masz znaleźć takie m dla którego wykres f(x) leży powyżej prostej y=m powyżej prostej y=5 leżą wszystkie wartości f(x) dla pewnych x−ów. f(a)=5
 1 
|

−5|=5
 3x−2 
1 1 

−5=5 lub

−5=−5
3x−2 3x−2 
1 1 

=10 lub

=0 brak rozw.
3x−2 3x−2 
1 

=3x−2
10 
−log3(10)=x−2 x=2−log3(10) Dla x≤2−log3(10) wartości f(x)są większe od 5 lub równe 5. ⇔
 1 
|

−5|≥5 dla x∊(−,2−log3(10) >
 3x−2 
a=2−log3(10) to jest koniec przedziału. Należy interesować się wcześniej rozwiązaniem. Przypadkowo zobaczyłam, że masz dalej problem.
17 mar 18:59