Ciągi monotoniczne liceum Nel:
 n−1 4n−1 
Dane są ciągi an =

i bn =

. Zbadaj monotoniczność ciągów:
 n n 
 an 
(an +bn), (an − bn), (an * bn) i (

)
 bn 
Policzylam już monotoniczność obu ciągów i oba są rosnące. Nie wiem jednak jak robić działania na ciągach
13 mar 17:42
wredulus_pospolitus:
 (n−1) + (4n−1) 
an + bn =

= ...
 n 
Chociaż to akurat można sobie podarować (skoro an i bn rosnący to ich suma także będzie rosnącym ciągiem)
13 mar 17:44
janek191:
  n −1  4 n − 1  n −1 − 4n + 1 − 3n 
cn = an − bn =


=

=

= − 3
 n n n n 
cn − ciąg stały
14 mar 15:56