Aksjomaty Paweł: Rozpisze to ktoś. Aksjomaty P(AuB') P(AnB') P(A'uB') P(A'nB')
13 mar 16:08
Bleee: Ale jakiej postaci oczekujesz? Jakie zdarze mogą być a jakich nie może być?
13 mar 16:18
Bleee: Np. P(AuB') = 1 − P(B/A) = 1 − P(B) + P(AnB)
13 mar 16:19
Bleee: P(AnB') = P(A) − P(AnB)
13 mar 16:20
Paweł : Mogą być A i B ale też ogarnę jak będą A' i B'
13 mar 16:25