Przekształcanie funkcji. werq: Zupełnie nie wiem jak narysować funkcję log(1/2) (|x−1|)−1? Pierw wiadomo będzie log(1/2) x, ale nie wiem co dalej 1/2 jest w podstawie jak co.
13 mar 10:29
wredulus_pospolitus: więc rysujesz: 1) f(x) = log1/2x 2) g(x) = log1/2(x−1) (przesuwasz o wektor) 3) h(x) = log1/2(|x−1|) (czyli 'odbijasz' wykres względem asymptoty czyli x=1) 4) m(x) = log1/2(|x−1|) − 1 czyli znowu przesuwasz o wektor
13 mar 10:36
werq: Jesteś pewny na 100%?
13 mar 10:43
werq: Zrobiłam tak właśnie na sprawdzianie, ale to było na czuja robione
13 mar 10:44
wredulus_pospolitus: rysunek tak mniej więcej powinno wyglądać tu co prawda jest narysowane f(x) = −ln(|x−1|) − 1 a nie g(x) = −log2(|x−1|)−1 ale różnicą będzie tylko 'krzywizna', zarówno asymptota jak i dwa punkty P(0,−1) i Q(2,1) będą takie same
13 mar 10:56