Wyznaczyć prawdopodobieństwo w zależności od parametru m. Heizenberg: Z przedziału <−1,1> wybieramy losowo dwa punkty x i y. Wyznaczyć, w zależności od wartości parametru m ∊ R prawdopodobieństwo zdarzenia: a) y ≤ mx+1 b) y ≤ m(x+1)
12 mar 22:03
wredulus_pospolitus: A dla m=1 potrafiłbyś wyznaczyć te prawdopodobieństwa
12 mar 22:10
Heizenberg: dla m=1 wychodzi mi 7/8 tak samo dla m=−1. Zauważyłem, że z wzrostem | m | prawdopodobieństwo maleje bo pole pod prostą się zmniejsza. Dla m = 0 logicznie prawdopodobieństwo zdarzenia jest pewne P(A)=1
12 mar 22:40