Prawdopodobienstwo warunkowe Bayes: Jakie jest prawdopodobieństwo warunkowe zdarzenia A pod warunkiem zdarzenia A (tutaj wcale nie ma błędu!)
12 mar 21:36
PW: Pierdoły wymyślają.
12 mar 21:40
janek191:
 P( A ∩ A) 
P( A I A ) =

= 1
 P(A) 
12 mar 21:44