Funkcja Kwadratowa Wzory Vietta. Xvartis: Oblicz dla jakich wartości parametru p równanie x2 +px+p−34=0 ma dwa rozwiązania, których iloczyn jest większy od −2,75.
12 mar 17:12
Bleee: Δ>0 x1*x2 > − 2.75 I do dziela
12 mar 17:34
janek191:
 3 
Δ = p2 − 4*(p −

) = p2 − 4 p + 3 > 0
 4 
 c 3 3 
x1*x2 =

= p −

> − 2

⇒ p > − 2
 a 4 4 
oraz p2 − 4 p + 3 > 0 ( p − 1)*(p −3) > 0 p ∊ ( −, 1) ∪ (3, +) Odp. p ∊ ( −2, 1) ∪ ( 3,+) =====================
12 mar 17:58
Xvartis: Dziękuję
12 mar 18:22