mem zadanie: Pokaż, że 1−2a3+a6 > 0 dla a>0, a różne od 1
12 mar 15:07
wredulus_pospolitus: 1 − 2a3 + a6 = 1 − 2*1*a3 + (a3)2 = (1 − a3)2 > 0 (dla a≠1)
12 mar 15:09
PW: (a3)2 − 2(a3) + 1 > 0 − taka nierówność kwadratowa.
12 mar 15:11