kilka prostych sylwia: Na płaszczyźnie narysowano kilka prostych w taki sposób, że wśród miar kątów, pod jakimi się ˛ one przecinają, znajdują się wszystkie z miar 10◦, 20 ◦, 30 ◦, 40 ◦, 50 ◦, 60 ◦, 70 ◦, 80 ◦, 90 ◦. Jaka jest najmniejsza liczba narysowanych prostych? Odpowiedzi to: A 4 B 5 C 6 D 7 E 8
12 mar 01:08
wredulus_pospolitus: Na pewno nie więcej jak 6. Na 4 będzie za mało kątów (9 nie uzyskasz)
12 mar 01:34