trójkat sucharek: Niech M oznacza iloczyn obwodu pewnego trójkąta i sumy długości wszystkich trzech wysokości tego trójkąta. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe, jeśli pole trójkąta jest równe 1? A M może być większe od 1000 B Zawsze M>6 C M może być równe 18 D Jeśli trójkąt jest prostokątny, to M>16 E M może być mniejsze od 12
12 mar 00:28
wredulus_pospolitus: Jednokrotnego wyboru ?
12 mar 00:41
sucharek: tak
12 mar 00:44
janek191: rysunek M = ( a + b + c)*(x + y + z) = a x + a y + a z + bx + by + bz + c x + c y + c z = = 2 + ay + a z + bx + 2 + bz + c x + c y + 2 = 6 + ay +a z + b x + b z + c x + c y > 6
12 mar 07:52