Pomocyyyy Dawiddddd: Wiem, że to zadanie juz było poruszane, ale ja w dalszym ciągu go nie ogarniam. Podaj współrzędne wektora, wiedząc, że w wyniku przesunięcia równoległego wykresu funkcji f o wektor u otrzymano wykres funkcji g jeśli a) f(x)=2x2 i g(x)=2(x−5)2 proszę o bardzo dokładny opis rozwiązania, najbardziej dokładny jak tylko się da.
11 mar 22:21
11 mar 22:23
11 mar 22:23