Aktywność ALa: Jaka jest początkowa aktywność 100 g Th227 ( T1/2 = 18,7 d)? Ile będzie ważyć ta próbka po 187 dniach? Jaka będzie wtedy aktywność?
11 mar 22:08
daras: Aktywność to ilość rozpadów na sekundę, a początkowa tzn. kiedy ?
 100 g 
natomiast po 187 dniach = 10*T1/2 zostanie tylko

czyli aktywność zmaleje
 210 
210 czyli ponad 1000x
13 mar 16:38
daras:
 ln2 
Aktywność możesz policzyć tak: A = λN(t), gdzie stała rozpadu λ =

 T1/2 
13 mar 16:45