Rozwiąż układ nierówności rydel: Rozwiąż układ nierówności:
y−x+1≤0  
y+3≥0
11 mar 20:25
janek191: rysunek ∡ ABC
11 mar 20:35