Oblicz wartość parametru m rydel: Oblicz wartość parametru m, wiedząc że proste k i l są prostopadłe. k: x+4y−9=0 l: (6m+1)x−y−8=0
11 mar 20:13
janek191:
 1 9 
k: 4 y = − x + 9 ⇒ y = −

x +

 4 4 
l : y = ( 6 m + 1) x − 8
 1 

*( 6 m + 1) = − 1
 4 
itd.
11 mar 20:20