Obliczyć pole Dominik: pole równoległoboku o trzech kolejnych wierzchołkach w punktach A=(1,0,1) B=(3,−1,5) C=(2,1,1) Robię tak: → AB =[−2,1,−4] → AC=[2,−5,1] S=AB x AC = (liczę wyznacznik) −19i − 6j + 8k =sqrt(−192 + −62 + 82) = sqrt(461) Może tak być?
11 mar 19:58
jc: Iloczyn wektorowy jest wektorem, a nie liczbą. Pierwiastek z 461 to 19.
11 mar 20:03
Dominik: no to wektor wychodzi (−19,−6,8)
11 mar 20:06
Dominik: ale chyba można policzyć pole równoległoboku z iloczynu wektorowego?
11 mar 20:07
Mila: A=(1,0,1) ,B=(3,−1,5), C=(2,1,1) AB=[2,−1,4] AC=[1,1,0] [2,−1,4] x [1,1,0]=[−4,4,3] P▱=(−4)2+42+32=16+16+9=41
11 mar 20:23
jc: Oj, 19 to pierwiastek z 361. Pole = długość iloczynu wektorowego, a nie sam iloczyn. S=|u x v| = 192 + 62 + 82 = 461 Poza tym przyjmuje się, że −192=−361. Chyba nie to chciałeś napisać?
11 mar 20:27
jc: Nie wiem dlaczego, ale bardzo nie lubię notacji AB. Dużo bardziej przemawia do mnie B−A. Wiadomo, jak liczyć.
11 mar 20:30