Zbiór wszystkich punktów (x,y) których współrzędne spełniają równanie 25x^2=4y^2 Tymon: Zbiór wszystkich punktów (x,y) których współrzędne spełniają równanie 25x2=4y2, jest: A.okręgiem, B.prostą o równaniu y=−54x C.prostą o równaniu y=54x D. sumą dwóch prostych. Odp to D. Dlaczego?
11 mar 18:06
wredulus_pospolitus: 4y2 = 25x2 więc: 1) dla x>0 i y>0 lub x<0 i y<0 2y = 5x 2) dla x>0 i y<0 lub x<0 i y>0 −2y = 5x jak widzisz ... dwie proste
11 mar 18:08
Tymon: Dzięki
11 mar 18:11