Wyznacz współrzędne punktu C. magda: Dane są punkty A(2, 6 ), B(6, 14). Wierzchołek C trójkąta równoramiennego ABC (|AC|=|BC|) leży na prostej y=0,5x+4. Wyznacz współrzędne punktu C.
11 mar 17:08
Mila: rysunek A(2, 6 ), B(6, 14). C=(c,0.5c+4) |AC|2=(c−2)2+(0.5c+4−6)2 |BC|2=(c−6)2+(0.5c+4−14)2 (c−2)2+(0.5c−2)2=(c−6)2+(0.5c−10)2 c=8 C=(8,8)
11 mar 18:42