trygonometria lol: http://matematyka.pisz.pl/strona/4545.html czemu w tym zadaniu nie uwzgledniamy cosβ? wychodzi 5/29 co jest wieksze od 2/2
11 mar 16:58
lol: 2/29*
11 mar 16:58
Mila: Masz obliczyć cosinus większego kąta ostrego. Większy kąt ostry leży naprzeciw większej przyprostokątnej.
11 mar 22:19
Mariusz: W trójkącie na płaszczyźnie ten kąt jest większy którego cosinus jest mniejszy cosinus możesz policzyć z twierdzenia cosinusów które jest jednym z uogólnień twierdzenia Pitagorasa a2=b2+c2 − 2bc cos(α) b2=a2+c2 − 2ac cos(β) c2=a2+b2 − 2ab cos(γ)
12 mar 08:36