kombinatoryka mat-fiz-inf: Wielokąt wypukły ma dwanaście wierzchołków. Ze zbioru wszystkich wierzchołków tego wielokąta wybieramy losowo dwa wierzchołki. Oblicz prawdopodobieństwo: a) zdarzenia A, że prosta poprowadzona przez wybrane wierzchołki zawiera przekątną tego wielokąta, b) zdarzenia B, że prosta poprowadzona przez wybrane wierzchołki dzieli wielokąt na trójkąt i wielokąt o jedenastu wierzchołkach.
11 mar 16:13
Bleee: a) czyli wierzchołki nie są sąsiednim wierzcholkami
 12*9 
P(A) =

 12*11 
b) czyli wierzchołki maja 'pomiędzy sobą jeden wierzcholek'
 12*2 
P(B) =

 12*11 
11 mar 16:24
mat-fiz-inf: Dziękuję!
11 mar 17:22