kombinatoryka mat-fiz-inf: Spośród cyfr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 losujemy kolejno dwa razy po jednej cyfrze ze zwracaniem. Tworzymy liczbę dwucyfrową w ten sposób, że pierwsza z wylosowanych cyfr jest cyfrą dziesiątek, a druga cyfrą jedności tej liczby. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia B, że otrzymana liczba jest podzielna przez 3.
 15 
Odpowiedź to

. Dlaczego? Wypisałam wszystkie elementy i wyszło mi 16:
 49 
(1,2) (2,1) (1,5) (5,1) (2,4) (4,2) (2,7) (7,2) (3,6) (6,3) (3,3) (6,6) (4,5) (5,4) (5,7) (7,5).
 16 
Z kolei przestrzeń |Ω|=7*7=49, więc według mnie P(B)=

. Gdzie mam błąd?
 49 
11 mar 14:06
wredulus_pospolitus: I tak powinno być
11 mar 14:10
Jerzy: I masz rację.
11 mar 14:11
mat-fiz-inf: Dziękuję! emotka
11 mar 15:11