Obliczyć gradient funkcji f: Paweł : a) f(x,y)= sin(xy2) b) f(x,y) = ytg(x2−4y)
11 mar 13:49
Jerzy: Student słyszał coś o pochodnych cząstkowych ?
11 mar 14:32