Wykaż, że dla każdego argumentu będącego liczbą naturalną wartość funkcji Magda: Wykaż, że dla każdego argumentu będącego liczbą naturalną wartość funkcji f(x) = x4 + 3x2 + 4 jest liczbą naturalną złożoną.
11 mar 01:36
Eta: f(x)= (x2+2)2−x2 = (x2+x+2)(x2−x+2) −−jest liczbą złożoną
11 mar 01:39