funkcje adnt:
 2x2 +7x+ 6 
przedstaw funkcje liniową

w postaci wzoru f(x)=ax+b
 x+2 
11 mar 01:31
Eta: x≠ −2 2x2+7x+6 =(x+2)(2x+3) to f(x)=2x+3
11 mar 01:43