Deltoid krótkie zadanie: uczeń: Deltoid krótkie zadanie: Różnica miar dwóch przeciwległych kątów deltoidu jest równa 40 stopni . Suma miar dwóch sąsiednich kątów tego deltoidu może być równa A) 140 B) 200 C) 320 D) 150
10 mar 23:47
Eta: rysunek 2α−2β=40o ⇒ α−β=20o ⇒ β=α−20o γ+α+β=180o ⇒ γ+2α=200o
11 mar 01:17