a Michał: jak "oszacować" wartość takiej liczby? x = log52 − log25 ?
10 mar 23:32
Bleee: Zależy o jak bardzo dokładnym szacunku tutaj mówimy.
11 mar 00:19
Mariusz: Jest sposób na iteracyjne obliczenie logarytmu dwójkowego Mając logarytm dwójkowy podstawę można zmienić korzystając z ilorazu
 logcb 
logab=

 logca 
11 mar 00:45
==: log5=0,6989 x= log5(2−log5) =0,6989*1,3011≈091
11 mar 01:36